رسانه!

55.6
رسانه!

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

آبستره


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1384/10/22
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاتر1/250
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1383/10/21
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت