سكوت ساحل

58.7
سكوت ساحل

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

مناظر


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1386/11/30
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاتر1/125
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی2007/11/01
محل عکاسیبندر عسلويه-خليج فارس
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت