مردود...

46.4
مردود...

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

مردم


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1384/08/09
گالریعمومی
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1383/10/07
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت