35.0
....

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

حيوانات


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1393/02/28
گالریعمومی
دوربینD800
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسینامعین
محل عکاسیبرازجان بردک سياه
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت