! ...دعوت

51.6
! ...دعوت

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

معماري


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1386/08/08
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1386/08/08
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت