امان از حرف مردم

55.8
امان از حرف مردم

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

پرتره


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1384/11/30
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1383/11/21
محل عکاسیمجيديه
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت