کوزهء ميثم

9.9
کوزهء ميثم

128


اطلاعات بیشتر
هنر دست همدان
دسته بندی

اشيا ، اشيا


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1393/10/26
گالریعمومی
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسینامعین
محل عکاسیکارگاه
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت