باور نمی کرد...

57.6
باور نمی کرد...

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

اشيا


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1386/06/09
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1386/01/01
محل عکاسیخونه
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت