انتظار ...

54.5
انتظار ...

اطلاعات بیشتر

مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1392/09/21
گالریعمومی ، محبوب
دوربینD7000
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسینامعین
محل عکاسیرشت
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت