پیر آرام

58.6
پیر آرام

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

مفهومي


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1385/01/24
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاتر1/200
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1385/01/10
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت