روستا

57.5
روستا

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

متفرقه


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1392/09/21
گالریعمومی
دوربینD90
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1391/02/15
محل عکاسیپادر
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت