رنگ زندگی

50.6
رنگ زندگی

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

آبستره


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1386/07/04
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1386/04/27
محل عکاسیروستای ازغد
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت