گنبد علويان

55.0
گنبد علويان

گنبد علويان،همدان


اطلاعات بیشتر
گنبد علويان در چهار باغ علويان در نزديکي ميدان امام زاده عبدا… قرار دارد. بر اساس شناسنامه فني بنا، اين گنبد يکي از يادمانهاي متعلق به اواخر دوره سلجوقيان در قرن ششم هجري است، که توسط خاندان علويان ابتدا به عنوان مسجد احداث شده است و سپس در دوره هاي بعد با ايجاد سردابي در زير زمين ، به مقبره آن خان
دسته بندی

معماري


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1394/02/04
گالریعمومی ، محبوب
دوربینCoolpix P80
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگم2.8
فلاشنداشته
تاریخ عکاسینامعین
محل عکاسیهمدان
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت