نور تجلّی خدا بود

26.6
نور تجلّی خدا بود

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

مراسم


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1386/08/25
گالریعمومی
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1386/08/15
محل عکاسیمیدان ولیعصر ، تهران
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت