60.7
تنها

اطلاعات بیشتر
فی
دسته بندی

حيوانات


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1386/11/10
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاتر1/125
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1386/01/01
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت