نارنجي پوش

55.0
نارنجي پوش

اطلاعات بیشتر
چهره اي که ميبينيمو نميبينيم!!!..نارنجي پوش عزيز، ميبينمت و به خستگي شانه هايت و درد پاهايت ايمان دارم، ببخش اگر بي توجه از کنارت رد شدم! ببخش اگر دردي که در وجودت با هر بار خم شدن براي برداشتن زباله ايي که از روي غفلت ريخته ام ، ميپيچد را حس نکردم ! ببخش اگر لبخند مهربانت در من و منهايي مانند من تا
دسته بندی

اجتماعي


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1393/10/27
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزو50
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1393/10/27
محل عکاسیخيابان
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت