یادی از نیاکان نیک

52.7
یادی از نیاکان نیک

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

آبستره


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1386/09/25
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی2006/09/06
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت