غروبي ديگر

53.4
غروبي ديگر

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

طبيعت


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1392/08/12
گالریعمومی
دوربینD90
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1392/07/23
محل عکاسیسنگ سفيد
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت