شما چه اسمي پيشنهاد?

54.2
شما چه اسمي پيشنهاد?

اطلاعات بیشتر
ساعت 2 بامداد
دسته بندی

طبيعت


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1385/01/30
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1385/01/01
محل عکاسیپارك جنگلي سيسنگان
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت