مهم نيست

60.0
مهم نيست

اطلاعات بیشتر
مهم نیست که به چه کسی رای بدهی، مهم این است که رای تو توسط چه کسی شمرده شود. استالین     
دسته بندی

آبستره


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1388/03/24
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1387/01/01
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت