اين سه نفر

58.1
اين سه نفر

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

مفهومي


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1386/08/08
گالریعمومی
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاتر1/5
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1386/08/04
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت