خانواده بدون سرپرست

50.0
خانواده بدون سرپرست

اطلاعات بیشتر
ثبت آنالوگ
دسته بندی

مفهومي


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1393/11/21
گالریعمومی
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسینامعین
محل عکاسیسبزوار
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت