روزی گریز می کنم 2

52.3
روزی گریز می کنم 2

اطلاعات بیشتر
روزی گریز می کنم از سرشاخه های تو وقتی که خاک جسم مرا شیره جان تو کند وقتی تمام شهوت تو سیر من شود
دسته بندی

مفهومي


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1386/09/18
گالریعمومی
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاتر1/5
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1386/09/09
محل عکاسیدستیک و زبر
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت