دریاچه تار

41.6
دریاچه تار

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

مناظر


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1385/01/26
گالریعمومی
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1384/04/06
محل عکاسیدریاچه تار ، دماوند
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت