آلاله

49.1
آلاله

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

مردم


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1388/03/03
گالریعمومی
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1387/01/01
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت