54.5
.........

اطلاعات بیشتر
yeki az akss haye majmoye MOD.
دسته بندی

مفهومي


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1385/02/07
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشداشته
تاریخ عکاسی1384/08/20
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت