دو بر دار آویخته

59.3
دو بر دار آویخته

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

مفهومي


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1385/03/02
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1385/02/21
محل عکاسیروستاي ابیانه.کاشان
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت