گلبرگ

51.7
گلبرگ

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

متفرقه


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1386/08/09
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشداشته
تاریخ عکاسی1386/01/21
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت