دست فروشان مولوی

52.7
دست فروشان مولوی

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

مردم


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1384/10/16
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1384/01/01
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت