59.7
?!?

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

مناظر


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1386/12/07
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاتر1/13
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1386/12/05
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت