در کنار آسمان

54.9
در کنار آسمان

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

مناظر


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1384/08/26
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1384/08/10
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت