55.6
.....

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

حيوانات


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1391/09/16
گالریعمومی ، محبوب
دوربینEOS 550D
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1391/09/16
محل عکاسی...
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت