60.4
....

اطلاعات بیشتر
Model : E.N
دسته بندی

پرتره


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1386/07/10
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاتر1/200
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشداشته
تاریخ عکاسی1386/01/01
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت