...............

53.4
...............

اطلاعات بیشتر
حضورت..... بهشتي‌ست..... که گريز از جهنم را توجيه مي‌کند..... دريايي که مرا در خود غرق مي‌کند.......... تا از همه‌ي گناهان و دروغ....... شسته شوم........
دسته بندی

مفهومي


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1393/10/22
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزو100
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسینامعین
محل عکاسیساحل
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت