پرتره

50.0
پرتره

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

پرتره


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1387/12/17
گالریعمومی
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاتر1/50
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1387/01/01
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت