اما باز باید زیست

54.6
اما باز باید زیست

اطلاعات بیشتر
زندگی می گوید: اما باز باید زیست
دسته بندی

مفهومي


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1385/01/30
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1385/01/01
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت