تمدن فرو ریخته

55.8
تمدن فرو ریخته

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

معماري


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1386/11/06
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1386/11/03
محل عکاسیخوزستان-شوش-کاخ آپادانا
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت