آب آتش خاک

62.7
آب آتش خاک

اطلاعات بیشتر
از داخل ماشين گرفته شده :)
دسته بندی

مناظر


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1385/05/02
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاتر1/100
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1385/02/12
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت