رنگهای آزادی

59.0
رنگهای آزادی

اطلاعات بیشتر
این هم کل رنگ ها و نور پردازی های جدید برج آزادی-بلاخره با صرف کلی هزینه برج آزادی ما هم رنگی شد.
دسته بندی

معماري


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1386/11/12
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1386/01/01
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت