آسایش خزر

59.9
آسایش خزر

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

مناظر


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1385/05/17
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1381/01/15
محل عکاسیزیبا کنار گیلان
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت