مردان نفت و دریا

51.6
مردان نفت و دریا

اطلاعات بیشتر
سرمای بی سابقه و توفان شن در خلیج فارس
دسته بندی

خبري


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1386/11/12
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1386/12/12
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت