57.5
تنها

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

مناظر


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1384/12/01
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاتر1/200
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1384/10/14
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت