کبوتر دل من

50.0
کبوتر دل من

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

حيوانات


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1385/02/20
گالریعمومی
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاتر1/200
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشداشته
تاریخ عکاسی1385/02/06
محل عکاسیدامغان
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت