خدو بر این حکایت

59.8
خدو بر این حکایت

اطلاعات بیشتر
خدو بر این حکایت     وین راه با نهایت 
دسته بندی

مردم


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1386/03/02
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1386/02/01
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت