...................

55.8
...................

اطلاعات بیشتر
همه آيند و روند....قايق خود سازند....شايد از جنس همان قايق سهراب بزرگ....و به دريا فکنند....همه خواهند روند.....به همان سو که تو رفتي سهراب.....همه خواهند شوند....دور از اين شهر دل آشوبه خود....پشت درياها شهري است....که در آن پنجره ها رو به پليدي بسته است....آري آن شهر برازنده توست....روزگارت خوش با
دسته بندی

مناظر


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1393/08/28
گالریعمومی ، محبوب
دوربینEOS 60D
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزو320
دیافراگم5.6
فلاشنداشته
تاریخ عکاسینامعین
محل عکاسیساحل
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت