دستان سرخ

60.4
دستان سرخ

اطلاعات بیشتر
 اون  دست  سرخ  و چکمه  و  اون  ظرف  اب  خیلی  حرف  واسه  گفتن  دارن
دسته بندی

مفهومي


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1385/10/21
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1385/09/28
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت