زمستون

69.8
زمستون

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

طبيعت


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1392/10/08
گالریعمومی ، الهام بخش ، محبوب
دوربینD90
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1392/09/01
محل عکاسیجنگل
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت