زندگی روستایی

10.0
زندگی روستایی

تکاب پیرمرد چهارطاق مجیدسپهری


اطلاعات بیشتر
پیرزن
دسته بندی

زندگي روزمره ، مفهومي


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1397/03/12
گالریعمومی
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1397/03/08
محل عکاسیتکاب - چهارطاق
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت