بدون عنوان

64.8
بدون عنوان

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

پرتره


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1386/12/21
گالریعمومی ، الهام بخش ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاتر1/30
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1386/01/01
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت