" آشيانه ماه "

56.4
" آشيانه ماه "

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

متفرقه


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1386/07/10
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1386/01/01
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت